Strona testowa

[form_order_xls]
Dodatkowe informacje:

  • Usłojenie wzdłuż pierwszego wymiaru (długość)
  • 1 lub x -oklejenie wymiaru z jednej strony
  • 2 lub xx – oklejenie wymiaru z dwóch stron
  • Wymiary na zamówieniu-na gotowo (z obrzeżem)
  • Płyta podlega brzegowaniu 10mm na każdą stronę
  • Rzaz piły wynosi 5 mm, optymalizacja wykonywana jest zgodnie z oprogramowaniem i ustawieniami swiatplyt.pl
  • Formatki o długości oklejania poniżej 150mm mogą ulec uszkodzeniu podczas obróbki, formatki takie oklejamy na odpowiedzialność klienta
  • Minimalna szerokość oklejanej formatki 80mm wszelkie formatki mniejsze będą dodatkowo przycinana (koszt cięcia dodatkowej formatki)