OSB-3 Stop Fire

OSB StopFire

Pożarem nazywamy niekontrolowany w czasie rozkład termiczny materiałów palnych.W przeciwieństwie do spalania kontrolowanego ognia w piecu lub w kominku pożar jest zjawiskiem przebiegającym żywiołowo. Niekontrolowany pożar rozpoczyna się, gdy jego źródło np. niedopałeStopFirek papierosa czy łuk elektryczny dostarczy energii wystarczającej do zapalenia się następnego palnego materiału.

Aby wybuchł pożar muszą być spełnione trzy czynniki:

  • materiał palny
  • tlen
  • źródło ciepła

Jeżeli brakuje jednego z tych elementów to zmniejsza się ryzyko wystąpienia pożaru dwa elementy tlen i źródło ciepła nie mogą być kontrolowane. To oznacza, że tylko nad jednym z tych elementów możemy zapanować – mianowicie nad materiałem palnym. Tak więc stosując materiały niezapalne przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej istotny jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych.