Formularz CSV

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Płyta
Obrzeże
Usłojenie
Nazwa formatki
Materiał
Długość
Szerokość
Ilość
PCV DŁ
PCV DŁ2
PCV SZER
PCV SZER2
Usłojenie
Opis
Dodaj wiersz